smaprevol14-miyuki-yayoi-candy01.jpg 勇者やよいは飴を手に入れた…